Naš tim čine doktori i asistenti željni svakodnevnog istraživanja i educiranja na polju stomatologije. Takvim pristupom pružamo pacijentima brzu i kvalitetnu uslugu.

U kombinaciji s pozitivnom i opuštenom atmosferom naše poliklinike te individualnim pristupom, naši pacijenti ujedno postaju i naši prijatelji s kojima gradimo dugoročne odnose.

Mr. sc. dr. Ivo Matković dr.med.dent

Mr. sc. dr. Ivo Matković je diplomirao na stomatološkom fakultetu u Zagrebu 1986. godine, diplomu magistra znanosti stječe 1998. godine iz područja dentalne patologije. Posebnu pažnju posvećuje trajnoj izobrazbi:

 • Hrvatsko – štajerski tečaj za usavršavanje stomatologa 1984g.
 • Diploma Sveučilišta u Zagrebu, Stomatološki fakultet, Inicijalna terapija parodonta 1995g.
 • Diploma Sveučilišta u Zagrebu, Stomatološki fakultet, Korektivna terapija parodonta 1995g.
 • Ceritficate World Clinical Laser Institute, Physucs, Safety & Regulatory Guidelines & Clinical Applications 2004g.
 • UCLA/gIDE Master Program in Implant Dentistry; University of California A., School of Dentistry, Continuing Dental Education 2008/2009g.
 • Student Sveučilišnog Poslijediplomskoh Interdisciplinarnog Doktorskog Studija Molekularne Bioznanosti Sveučilišta u Osijeku, Dubrovniku i Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu

Sudjeluje na brojnim radionicama, kongresima i savjetovanjima diljem svijeta, sudjeluje na znanstvenim projektima, te publicira znanstvene radove i popularne članke iz područja stomatologije.

Član je Hrvatske stomatološke komore.

Sudski vještak iz Opće stomatologije.

Govori engleski, njemački, talijanski, francuski i slovenski jezik.

Dr.med.dent Dina Bursać

Dina Bursać rođena je 30. rujna 1983. u Varaždinu gdje je završila osnovnu školu i opću gimnaziju.

Na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 2008. godine. Odmah po završetku studija upisuje Poslijediplomski doktorsi studij Dentalne medicine s područjem interesa u dječjoj i preventivnoj stomatologiji s naglaskom na sportsku stomatologiju.

U sklopu doktorskog studija objavljuje poster prezentaciju naslova Taekwondo coaches knowledge about prevention and menagement of dental trauma na 16. Svjetskom kongresu Dentalne Traumatologije u Veroni, Italija. Nakon obaveznog jednogodišnjeg pripravničkog staža, radi u nekoliko privatnih ordinacija i Domova Zdravlja, a timu dr. Matkovića pridružuje se 2011.godine.

Aktivno se služi engleskim jezikom, te njemačkim i francuskim pasivno. Kontinuirano se educira na brojnim domaćim i inozemnim tečajevima i kongresima. Veliku važnost pridaje prevenciji i pravovremenoj edukaciji djece i odraslih, a klinički je angažirana u zahvatima iz područja restaurativne stomatologije i endodoncije, te dječje i preventivne stomatologije.

Mr.sc Ivo Matković, dr.med.dent

Mr.sc. Ivo Matković je diplomirao na stomatološkom fakultetu u Zagrebu 1986. godine, diplomu magistra znanosti stječe 1998. godine iz područja dentalne patologije. Posebnu pažnju posvećuje trajnoj izobrazbi:

 • Hrvatsko-štajerski tečaj za usavršavanje stomatologa 1984g.
 • Diploma Sveučilišta u Zagrebu, Stomatološki fakultet, Inicijalna terapija parodonta 1995g.
 • Diploma Sveučilišta u Zagrebu, Stomatološki fakultet, Korektivna terapija parodonta 1995g.
 • Ceritficate World Clinical Laser Institute, Physucs, Safety & Regulatory Guidelines & Clinical Applications 2004g.
 • UCLA/gIDE Master Program in Implant Dentistry; University of California A., School of Dentistry, Continuing Dental Education 2008/2009g.
 • Student Sveučilišnog Poslijediplomskoh Interdisciplinarnog Doktorskog Studija Molekularne Bioznanosti Sveučilišta u Osijeku, Dubrovniku i Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu

Sudjeluje na brojnim radionicama, kongresima i savjetovanjima diljem svijeta, sudjeluje na znanstvenim projektima, te publicira znanstvene radove i popularne članke iz područja stomatologije.

Član je Hrvatske stomatološke komore.

Sudski vještak iz Opće stomatologije.

Govori engleski, njemački, talijanski, francuski i slovenski jezik.

Dr.med.dent Dina Bursać

Dina Bursać rođena je 30. rujna 1983. u Varaždinu gdje je završila osnovnu školu i opću gimnaziju.

Na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 2008. godine.

Odmah po završetku studija upisuje Poslijediplomski doktorsi studij Dentalne medicine s područjem interesa u dječjoj i preventivnoj stomatologiji s naglaskom na sportsku stomatologiju.

U sklopu doktorskog studija objavljuje poster prezentaciju naslova Taekwondo coaches knowledge about prevention and menagement of dental trauma na 16. Svjetskom kongresu Dentalne Traumatologije u Veroni, Italija. Nakon obaveznog jednogodišnjeg pripravničkog staža, radi u nekoliko privatnih ordinacija i Domova Zdravlja, a timu dr. Matkovića pridružuje se 2011.godine.

Kontinuirano se educira na brojnim domaćim i inozemnim tečajevima i kongresima.

Veliku važnost pridaje prevenciji i pravovremenoj edukaciji djece i odraslih, a klinički je angažirana u zahvatima iz područja restaurativne stomatologije i endodoncije, te dječje i preventivne stomatologije.

Aktivno se služi engleskim jezikom, te njemačkim i francuskim pasivno.

Mr.sc. Andreja Vušić, dr.med.dent

specijalist ortodont

Završila Klasičnu gimnaziju u Zagrebu

Diplomirala na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1988.g.

Specijalistički ispit iz područja ortodoncije položila 2001. g.

Magistarski rad obranila 2004. g.

Kontinuirano se educira na brojnim domaćim i inozemnim seminarima i kongresima.

Dr.med.dent Hrvoje Plasaj

specijalist oralne kirurgije

Rođen je 1978.g. u Zagrebu gdje završava VII gimnaziju

Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2003. g. obranom diplomskog rada na temu „Pseudocistićne promijene čeljusti

2004. g. upisuje poslijediplomski specijalistički studij

2011. g. polaže specijalistićki ispit iz oralne kirurgije

Autor je i koautor stručnih i znanstvenih radova iz područja oralne krurgije i dentalne implantologije

Redovito sudjeluje na tečajevima i kongresima iz oralne kirugije i dentalne implantologije

Član je Hrvatskog društva za oralnu kirurgiju i Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju

Davorka Kovačević

Srednju školu za dentalnu asistenticu završava 1987.g. u Doboju.

Stručni ispit položila 1989 . g.

Pridružuje se timu Poliklinike za biodentalnu medicinu Matković 2014.g.

Kontinuirano se usavršava na brojnim domaćim i međunarodnim tečajevima za dentalne asistente, kako bi svojim znanjem i vještinama pridonjela što kvalitetnijoj usluzi Poliklinike za Biodentalnu medicinu Matkovic.